Advertentie

Ook Ommen staat positief tegenover fusie woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en De Veste

Ommen - Ook het college van B&W staat positief tegenover de voorgenomen fusie van de woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en De Veste. Dit heeft het college kenbaar gemaakt in een brief. De woningstichtingen voegen deze brief bij hun verzoek om goedkeuring voor de fusie aan de Minister van Volkshuisvesting Woningstichtingen...

Hardenberg staat positief tegenover fusie woningstichtingen

Hardenberg - Het college van B&W staat positief tegenover de voorgenomen fusie van de woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en De Veste. Dit heeft het college kenbaar gemaakt in een brief. De woningstichtingen voegen deze brief bij hun verzoek om goedkeuring voor de fusie aan de Minister van Volkshuisvesting. Woningstichtingen...

B&W Hardenberg: adviezen op winningsplan Hardenberg onvoldoende verwerkt

Hardenberg - Gaswinning in de gemeente Hardenberg kan alleen plaatsvinden als de minister het vertrouwen kan geven dat de gaswinning veilig en betrouwbaar is. Dat schrijft het college van B&W in de zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat voor de gaswinning in Hardenberg....

Burgemeester Henk Jan Meijer van de gemeente Zwolle beëdigd voor vierde ambtstermijn

Zwolle - Maandag 9 juli is drs. Henk Jan Meijer door de commissaris van de Koning de heer mr. B. (Boele) Staal voor een nieuwe ambtstermijn geïnstalleerd als burgemeester van Zwolle. Henk Jan Meijer legde aan het begin van de raadsvergadering de belofte af. Sinds 2000 is hij burgemeester in...

Coalitie presenteert akkoord aan gemeenteraad Staphorst

Staphorst - Informateur Arie van de Pol heeft namens SGP, ChristenUnie en CDA op dinsdag 3 juli het coalitieakkoord aan de gemeenteraad gepresenteerd. Ook zijn vervolgens Lucas Mulder (SGP), Alwin Mussche (ChristenUnie) en Bert Krale (CDA) benoemd tot wethouder. Het coalitieakkoord, met de titel ‘Samen, voor elkaar!’, geeft op...

Nieuwe coalitie in de gemeente Deventer

Deventer - De onderhandelende partijen zijn gereed en presenteren vrijdag 6 juli het coalitieakkoord. De coalitie van Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA treedt op 11 juli aan met de installatie van de wethouders. Formateur Henk Nijhof laat weten dat de partijen er op inhoud uit zijn en alleen nog...

ChristenUnie wil serieus werk maken van ingraven hoogspanningskabel en stelt vragen

Overijssel - De afgelopen jaren is er maatschappelijke discussie ontstaan over het wonen in de directe nabijheid van bestaande hoogspanningsverbindingen. Gezondheidsrisico’s spelen daarin een belangrijke rol. Door de elektromagnetische straling kan er een verband zijn met de ziekte van Alzheimer en kinderleukemie. Bij bepaalde windval is er ook sprake...

Drieëntwintig sollicitanten burgemeesterschap Oldenzaal

Oldenzaal - Drieëntwintig personen hebben bij Commissaris van de Koning Boele Staal hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Oldenzaal. Tussen de sollicitanten bevinden zich 6 vrouwen en 17 mannen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 42 en 61 jaar. Zeventien kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in...

ChristenUnie Zwolle kritisch op mogelijke coffeeshop Vechtstraat

Zwolle - De ChristenUnie is kritisch op de mogelijke komst van een coffeeshop aan de Vechtstraat. Deze week werd duidelijk wordt dat de aanvraag voor een vergunning door de gemeente in behandeling is genomen. De ChristenUnie wil via schriftelijke vragen van het college weten welke impact de zienswijzen van omwonenden...

Zwolse gemeenteraad buigt zich over jaarrekening

Zwolle - De gemeenteraad controleert de komende weken het gevoerde financiële beleid van de gemeente Zwolle. Inspreken kan op maandag 2 juli. De jaarrekening van de gemeente Zwolle laat over 2017 een positief saldo zien. De accountant heeft inmiddels zijn goedkeuring verleend aan de jaarcijfers.  De gemeenteraad heeft nu de taak om het gevoerde...

Zwolse raad neemt besluit over aanpassen winkeltijden

Zwolle - Op woensdag 4 juli gaat de gemeenteraad in debat over het voorstel om de verordening voor de winkeltijden aan te passen. In het nieuwe coalitieakkoord is een heroriëntatie van de openstelling van winkels aangekondigd om de kwaliteit van beleving van de binnenstad te bevorderen. Branchevereniging CityCentrum heeft hiervoor...

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger in Kampen en Zwolle voor protest tegen luchtvaartgroei

Kampen/Zwolle - Zaterdag fietste GroenLinks Kamerlid Kröger met Kamper raadsleden en andere sympathisanten van Kampen naar Zwolle, naar de landelijke actiedag “Stop de luchtvaartgroei” Suzanne Kröger fietste vanaf station Kampen Zuid langs de Kamper wijken Stationskwartier en Onderdijks, die straks veel hinder zullen ondervinden van het lage vliegverkeer van en...

Wethuder Gosse Hiemstra trekt kandidatuur college gemeente Raalte in

Raalte - Wethouder Gosse Hiemstra heeft zijn kandidatuur voor het college van de gemeente Raalte per direct ingetrokken. De CDA'er maakte dit donderdagmiddag tijdens een persconferentie bekend.  Hiemstra legde tijdens de persconferentie een verklaring af voor zijn plotselinge vertrek. Hij begint te vertellen dat hij de afgelopen zes jaar met...

Zorgen over de kosten van de zorg bij Voorjaarsnota gemeente Losser 2018-2022

Losser - Het College van B&W heeft de Voorjaarsnota 2018-2022 gepresenteerd. Deze Voorjaarsnota, nieuw voor Losser, bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste geeft de Voorjaarsnota inzicht in de stand van zaken betreffende het lopende begrotingsjaar 2018. Op welke onderdelen is er een overschot en op welke onderdelen is er een...

ChristenUnie bepleit passende functie oude statenzaal Diezerstraat

Zwolle - De ChristenUnie in Overijssel gaat in een motie bij de Perspectiefnota het college van GS vragen om aan de ‘oude Statenzaal van de provincie’ een passende functie te geven. De oude statenzaal aan de Diezerstraat in Zwolle ademt de sfeer van langjarig Overijssels bestuur uit. Fractievoorzitter Jan...

Zwolse raadsleden willen duidelijkheid over gevolgen tijdelijke aansluitroutes Lelystad Airport

Zwolle - Op dinsdag 19 juni organiseert de gemeenteraad een informatieronde over de gevolgen van nieuwe voorstellen voor de tijdelijke aansluitroutes voor Lelystad Airport. Het is mogelijk om dit live mee te kijken. Aanleiding voor het organiseren voor deze informatieronde is het voortgangsbericht aan de gemeenteraad over Lelystad Airport met...

ChristenUnie wil elektrificatie spoor Almelo-Mariënberg nu!

Almelo/Mariënberg - De ChristenUnie wil dat de elektrificatie van de spoorlijn Almelo-Mariënberg nu in gang wordt gezet. Het is de partij al langer een doorn in het oog dat er nog dieseltreinen in Overijssel rijden, omdat nog niet alle spoor geëlektrificeerd is. De lijn Almelo-Mariënberg is een lijn, waar...

ChristenUnie en CDA komen met kerkorgels en cultureel erfgoed

Overijssel - De ChristenUnie en het CDA in Overijssel komen bij de behandeling van de P-nota met een gezamenlijke motie waarin zij aandacht vragen voor beeldbepalende kerkgebouwen en kerkorgels. De moties wordt daarnaast ondersteund door D66, VVD en de SGP. De motie is een samenvoeging van twee initiatieven van beide...

Renate van der Velde beoogd lijsttrekker voor de ChristenUnie Overijssel

Overijssel - De ChristenUnie Overijssel komt voor de statenverkiezingen van 2019 met een vrouwelijke lijsttrekker. Het bestuur draagt Renate van der Velde-Buist (43) uit Kampen voor als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. De huidige fractievoorzitter Jan Westert heeft aangegeven nog een periode door te gaan in Provinciale Staten, maar...

Wisseling van de wacht bij Lokale Partij Ommen

Ommen - Tijdens de deze week gehouden algemene ledenvergadering van de LPO is Jan Kroes gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Lokale Partij Ommen. Verder zijn er vier nieuwe leden aangetreden om het bestuur weer compleet te maken. De nieuwe bestuursleden zijn Tamar Boeve, Dinant Jaspers, Wendy Aitink...

Van Mierlo, Maathuis, Van Rees en Langius kandidaat-wethouders Almelo

Almelo - Het nieuwe Almelose college zal gaan bestaan uit de wethouders Eugène van Mierlo (CDA), Arjen Maathuis (VVD), Jan Martin van Rees (LAS) en Alex Langius (ChristenUnie), onder voorzitterschap van burgemeester Arjen Gerritsen. Op maandag 11 juni presenteerden defractievoorzitters van de coalitiepartijen hun akkoord voor 2018-2022. Op dinsdag...

Nieuw college gemeente Hellendoorn beëdigd, twee nieuwe raadsleden en nieuw commissielid geïnstalleerd

Hellendoorn - In een bijzondere feestelijke raadsvergadering stemde maandagavond 11 juni de gemeenteraad in met de benoeming van de vier wethouders van het college voor de komende vier jaar. Daarna werden Anja van den Dolde-Soeten, Margreet Overmeen-Bakhuis, Jelle Beintema en Dennis op den Dries beëdigd. Anja van den Dolder-Soeten (57) tekent namens...

GroenLinks steunt landelijk protest tegen luchtvaartgroei met flyeractie

Zwolle/Kampen/Raalte - In een gezamenlijke actie op hun treinstations flyeren GroenLinks Zwolle, Raalte, Dronten en Kampen op vrijdag 15 juni tegen de groei van de luchtvaart. De afdelingen zijn van 15:00- 17:30 uur op de verschillende stations aanwezig onder het motto ‘Samen staan we sterk’. De GroenLinks-afdelingen roepen op om...

Lokale Partij Ommen houdt inloopuurtje

Ommen - De LPO blijft graag in contact staan met de inwoners van Ommen en hoort graag hun mening. Daarom houdt de LPO regelmatig een inloopuurtje. Het eerstvolgende inloopuurtje zal plaatsvinden op maandagavond 18 juni van 19.30 uur tot 20.30 uur. Dit inloopuurtje is bestemd voor alle inwoners van...

CDA Dinkelland stelt vragen over eisen aan EHBO bij dorpsfeesten

Dinkelland - CDA vraagt burgemeester Joosten van de gemeente Dinkelland naar de eisen van eerste hulpverlening bij dorpsfeesten. Uit gesprekken met de organisatie van de zomerfeesten in Saasveld blijkt dat bij evenementen minimaal twee gediplomeerde EHBO’ers zijn vereist, waarvan één gespecialiseerd moet zijn in drank- en drugsincidenten. “Organisatoren en EHBO verenigingen zijn...

Ledenvergadering SP stemt met overtuiging in met coalitiedeelname in Hengelo

Hengelo - Het op 1 juni vastgestelde coalitieprogramma waarin SP, ProHengelo, VVD en D66 hun plannen en afspraken voor de komende raadsperiode hebben vastgelegd is op 7 juni in een ledenvergadering van de SP Hengelo besproken. Unaniem sprak de ledenvergadering haar vertrouwen uit in de wethouders kandidaat Mariska ten...

Haaksbergen maakt profiel voor nieuwe burgemeester

Haaksbergen - De gemeente Haaksbergen wil van start met de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester. Daarvoor moet eerst duidelijk worden wat voor een soort burgemeester de gemeente wenst. Zodra de gemeenteraad het profiel heeft vastgesteld wordt de vacature opengesteld. Sinds 15 juni 2015 neemt Gerrit Jan Kok, oud-gedeputeerde van Overijssel,...

D66 Zwolle wil extra impuls voor stadsnatuur

Zwolle- Maandag 4 juni debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord dat VVD, ChristenUnie, GroenLinks en Swollwacht met elkaar gesloten hebben. In dat akkoord worden geen concrete voorstellen gedaan rond stadsnatuur. D66 doet samen met PvdA, CDA en SP een voorstel om niet af te wachten, maar vanaf nu te...

SP: Afvalverbrander Twence Hengelo moet onmiddellijk dicht

Hengelo - De SP in Overijssel wil dat de afvalverwerkingsinstallatie van Twence in Hengelo onmiddellijk wordt stilgelegd. Vandaag berichte een regionale omroep over een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen over de zoutsector. Hieruit blijkt dat twee holtes onder de afvalopslag mogelijk instabiel zijn en een gevaar opleveren...

Nieuw college van de gemeente Tubbergen gaat voor samenwerking

Tubbergen - Tijdens een bijzondere raadsvergadering is dinsdagavond het nieuwe college van de gemeente Tubbergen geïnstalleerd. De komende jaren gaan Roy de Witte (CDA), Erik Volmerink (CDA) en Ursula Bekhuis-Groothuis (Gemeentebelangen/VVD) samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers aan de slag om verder te bouwen aan de leefbaarheid in...

Volg ons!

5,775FansLike
80VolgersVolg
160VolgersVolg